Volg Hes van Zweeden op Instagram @hesvanzweeden ( klik op icoon links onder )
0
Winkelwagen
€ 0,00

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden, gevestigd aan Kantooradres : De la Reijstraat 5 6814 AD Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hesvanzweeden.nl
Kantooradres :
De la Reijstraat 5
6814 AD Arnhem
31264455310 / sales@hesvanzweeden.nl

N.B. Bovenstaand adres is kantooradres en tevens uitsluitend voor (beoordeling van) retourgoederen.

Op bovenstaand adres is het verboden artikelen aan te bieden die onder de Wet wapens en munitie of Regeling wapens en munitie vallen.
Ook het transport van deze artikelen naar bovenstaande locatie is verboden
, krachtens de wet. Hieronder vallen ook artikelen die vrij te koop zijn boven 18 jaar zoals luchtdruk wapens.


Marcel van Beest is de Functionaris Gegevensbescherming van VB Trade B.V. / Hes van Zweeden Hij is te bereiken via administratie@hesvanzweeden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats, indien wettelijk vereist
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN), indien wettelijk vereist voor legitimatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- VB Trade B.V. / Hes van Zweeden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VB Trade B.V. / Hes van Zweeden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VB Trade B.V. / Hes van Zweeden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten met CCVShop, Diamantstraat 3, 7554 TA Hengelo ; Webwinkelkeur, Bisschopstraat 18, 7513AK Enschede ; ABNAMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam ;
page1image8560144

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VB Trade B.V. / Hes van Zweeden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar admninistratie@hesvanzweeden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VB Trade B.V. / Hes van Zweeden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. VB Trade B.V. / Hes van Zweeden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VB Trade B.V. / Hes van Zweeden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admninistratie@hesvanzweeden.nl

Over ons

We bouwen het assortiment weer stap voor stap op. Voorlopig zonder verlofplichtige artikelen gezien de opleiding uitgesteld werd en nu de tijd ontbreekt deze te volgen. Ook zijn de huidige marktomstandigheden niet optimaal hiervoor. Mocht dit veranderen dan overwegen we weer het assortiment uit te breiden. Tot die tijd richten wij ons op andere aantrekkelijke artikelen en producten voor onze doelgroep. Wel nemen we antieke wapens en fraaie onklaar gemaakte wapens in het assortiment op.

De opstart

We gaan proberen een aantrekkelijke formule neer te zetten, echter ten opzichte van de oude formule zijn er aanzienlijke wijzigingen. We gaan ons meer concentreren op de schietsport op lange afstand, naast de overige disciplines. Daarnaast op topkwaliteit outdoor artikelen voor extreme omstandigheden. Zoals voorheen trachten we een aantrekkelijk assortiment antieke en decoratieve wapens op te bouwen. In wapenkluizen komt er een ruimer en flexibeler assortiment. Wel streven we naar consistentie in plaats van omvang. Opgegeven adres is kantooradres. Voor nadere informatie zie contactpagina.

Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen      

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Deze website gebruikt cookies.
Accepteer geselecteerde cookies